Výskumné články


Pravidelne publikujeme v rôznych zahraničných vedeckých časopisoch, ktoré prinášajú výskum z oblasti psychológie, verejného zdravotníctva a medicíny. Snažíme sa, aby boli výskumné články prístupné širokej odbornej verejnosti. Nižšie sa môžete oboznámiť s našimi výskumnými zisteniami. Týkajú sa rozmanitých tém a vznikli v spolupráci s mnohými ďalšími spoluautorkami a spoluautormi, s ktorými vo výskume spolupracujeme. 


Väčšina článkov je voľne stiahnuteľná cez uvedený link. Ak by ste mali problém s prístupom ku niektorému z nich, neváhajte nás kontaktovať. Pri citovaní článkov, prosím, využite uvedené citácie. 


Pacutova V., Madarasova Geckova A., de Winter A., Reijneveld SA. Opportunities to stregthen resilience of health care workers regarding patient safety. BMC Health Services Research, 2023, 23, 1127.

Pacutova V., Madarasova Geckova A., Kizek P., Majernikova SM., de Winter A., Reijneveld SA. Pandemic management impacts Slovak health care workers´ quality of life during the second wave of the COVID-19 pandemic. PLOS One, 2023, 18(3):e0283740.

Zelko A., Rosenberger J. Kolarcik P., Madarasova Geckova A., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: The effectiveness of intradialytic resistance training on muscle function: does it differ by the patient’s age and sex? Scientific Reports 2023, 13, 3491.

Skoumalova I., Madarasova Geckova A., Rosenberger J., Majernikova M., Kolarcik P., Klein D., de Winter A.F., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.:  Low Health Literacy Is Associated with Poorer Physical and Mental Health-Related Quality of Life in Dialysed Patients. Interernational Journal of Environmental Research and Public Health, 2022,  19(20), 13265.

Zelko, A., Rosenberger, J., Skoumalova, I., Kolarcik, P., Madarasova Geckova, A., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. The effects of an intradialytic resistance training on lower extremity muscle functions. Disability and rehabilitation (2022), 44(2), 275–281.

Kascakova N., Furstova J., Trnka R., Hasto J., Madarasova Geckova A., Tavel P.: Subjective perception of life stress events affects long-term pain: The role of resilience. BMC Psychology 2022, 10(1):54.

Pacutova V., Madarasova Geckova A., Kizek P., Novotny M., Winter A.F., Reijneveld S.A.: Psychological Responses of Health Care Workers Are Strongly Associated With Pandemic Management. Frontiers in Psychology – Health Psychology 2022, 13:902673.

Pacutova V., Madarasova Geckova A., Majernikova S.M., Kizek P., de Winter A.F., Reijneveld S.A. Job Leaving Intentions of Dentists Associated with COVID-19 Risk, Impact of Pandemic Management, and Personal Coping Resources. International Journal of Public Health 2022, 67, 1604466.

López-Pineda, A.; Carrillo, I.; Mula, A.; Guerra-Paiva, S.; Strametz, R.; Tella, S.; Vanhaecht, K.; Panella, M.; Knezevic, B.; Ungureanu, M.-I.; Srulovici, E.; Buttigieg, S.C.; Skoumalová, I.; Sousa, P.; Mira, J.; On behalf of the ERNST Consortium. Strategies for the Psychological Support of the Healthcare Workforce during the COVID-19 Pandemic: The ERNST Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 5529.

Skoumalova I., Madarasova Geckova A., Rosenberger J., Majernikova M., Kolarcik P., Klein D., de Winter A.F., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Health Literacy and Change in Health-Related Quality of Life in Dialysed Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19(2), 620.

Kascakova N., Furstova J., Trnka R., Hasto J., Madarasova Geckova A., Tavel P.: Subjective perception of life stress events affects long-term pain: The role of resilience. BMC Psychology 2022, in process.

Kissova, V., Zelko, A., Rosenberger, J., & Geckova, A. The role of diabetes mellitus in the effectiveness of intradialytic exercise intervention on patients' muscle function. Endocrinologia, diabetes y nutrition (2022), 69(2), 112–121.

Pacutova V., Madarasova Geckova A., Kizek P., de Winter A.F., Reijneveld S.A.: The impact of pandemic management on the quality of life of Slovak dentists. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18(10), 5484.

Rabajdova M., Spakova I., Zelko A., Rosenberger J., Kolarcik P., Sobolova V., Pella D., Marekova M., Madarasova Geckova A.: The role of physical activity and miRNAs in the vascular ageing and cardiac health of dialysis patients. Physiological Reports 2021, 9(10), e14879.

Skoumalova I., Madarasova Geckova A., Rosenberger J., Majernikova M., Kolarcik P., Klein D., de Winter A.F., van Dijk J.P., Reijneveld S.A..: Health-related quality of life profiles in dialyzed patients with varying health literacy. A cross-sectional study on Slovak haemodialyzed population. International Journal of Public Health 2021, 66, 1.

Kascakova N., Furstova J., Hasto J., Madarasova Geckova A., Tavel P.: When a head is about to burst: attachment mediates the relationship between childhood trauma and migraine. International Journal of Environmental and Public Health Research 2020, 17(12): 4579.

Skoumalova I., Geckova A. M., Rosenberger J., Majernikova M., Kolarcik P., Klein, D., de Winter, A. F., van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A.:Does Depression and Anxiety Mediate the Relation between Limited Health Literacy and Diet Non-Adherence? International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17(21), 7913.

Spakova I., Zelko A., Rabajdova M., Kolarcik P., Rosenberger J., Zavacka M., Marekova M., Madarasova Geckova A., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: MicroRNA molecules as predictive biomarkers of adaptive responses to strength training and physical inactivity in haemodialysis patients. Scientific Reports 2020, 10, 15597.

Timková S., Klamárová T., Kovaľová E., Novák B., Kolarčík P., Madarasová Gecková A.: Health literacy associations with periodontal disease among Slovak adults. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17:2152.

Závacká M., Skoumalová I., Madarasová Gecková A., Rosenberger J., Závacký P., Pobehová J., Majerníková M.: Does health literacy of haemodialyzed patients predict the type of their vascular access? A cross-sectional study on Slovak haemodialyzed population. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17:675.

Zavacka, M., Zelko, A., Madarasova Geckova, A., Majernikova, M., Pobehova, J., & Zavacky, P. Vascular access as a survival factor for the hemodialysis population: a retrospective study. International angiology : a journal of the International Union of Angiology (2020), 39(6), 525–531.

Lukan N., Kolarcik P., Benetinova V., Varga T. Construction of multiple visual analog scale (UAD-9) for measuring severity of symptoms and quality of life of patients with respiratory allergy.  Allergy – Letter to the Editor 2019, 00:1-4.

Skoumalová I., Kolarčík P., Madarasová Gecková A., Rosenberger J., Majerniková M., Klein D., van Dijk J.P., Reijneveld S.A. Is health literacy of dialyzed patients related to their adherence to dietary and fluid intake recommendations? International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16:4295.

Zelko A., Skoumalova I., Kolarcik P., Rosenberger J., Rabajdova M., Marekova M., Madarasova Geckova A. The effects of intradialytic resistance training on muscle strength, psychological well-being, clinical outcomes and circulatory micro-ribonucleic acid profiles in haemodialysis patients – Protocol for a quasi-experimental study. Medicine® 2019, 98:19.

El-Baz N., Ondusova D., Studencan M., Rosenberger J., Reijneveld S.A., van Dijk J.P., Middel B.: Differences between Slovak and Dutch patients scheduled for coronary artery bypass graft surgery regarding clinical and psychosocial predictors of physical and mental health-related quality of life. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2018, 17(4):324-335.

Zelko A., Buková A., Kolarcik P., Bakalar P., Majercak I., Potocnikova J., Reijneveld S.A., van Dijk J.P.: A randomized controlled trial to evaluate utilization of physical activity recommendations among patients of cardiovascular healthcare centres in Eastern Slovakia: study design and rationale of the AWATAR study. BMC Public Health, 2018, 18:454.

Výskumné články publikované pred rokom 2018 môžete nájsť tu: https://coherentsite.com/ssci-publications/