Nový výskumný článok v International Journal of Public Health

Skúmali sme ako súvisí zdravotná gramotnosť s kvalitou života u dialyzovaných pacientov. Pozreli sme sa na detailné profily a zistili sme, že pacienti s nízkou zdravotnou gramotnosťou majú horšiu kvalitu života vo viacerých doménach v porovnaní s tými s vyššou zdravotnou gramotnosťou. Článok je dostupný online.

Dopady 1.vlny pandémie COVID-19 na zdravotníckych pracovníkov

Skúmali sme dopady pandémie na zubných lekárov/ky. Pozrite si celý report tu:  https://fb.watch/4LHjgXxj-i/


Hľadanie účinných spôsobov ako zlepšiť kvalitu života pacientov na dialýze
Jednou z ciest je pohyb. A to nie len v domácom prostredí ale aj priamo počas dialýzy. Prečítajte si rozhovor s výskumníkov Aurelom Zelkom, PhD.

Nová webová stránka o problematike sekundárnych obetí v zdravotníctve
Zaujíma vás problematika sekundárnych obetí v zdravotníctve? Navštívte nový web projektu ERNST – COST ACTION CA19113: THE EUROPEAN RESEARCHERS' NETWORK WORKING ON SECOND VICTIMS. Dozviete sa viac o zámere a cieľoch projektu, novinkách a o plánovaných aktivitách. Novinky a čerstvé informácie týkajúce sa tohto projektu vám budeme prinášať aj na webe care4health.sk.

Reportáž v telKE: dopad prvej vlny pandémie na zubných lekárov
  

Ani po zubnej prehliadke netreba zatvoriť ústa

Ako súvisí orálne zdravie s tým ako vyhľadávame, chápeme a konáme na základe informácií o zdraví? Prečítajte si rozhovor s výskumníkom Petrom Kolarčikom, PhD.


Be+ against COVID. Prevencia sekundárnych obetí

Pomôžme zdravotníkom dobre zvládnuť pandémiu. Inšpirujme sa projektom španielskych kolegov Be+ against COVID, ktorí prinášajú 19 odporúčaní pre lepšie zvládnutie záťažovej situácie v zdravotníckych zariadeniach. Čítajte viac v blogu.


Pandémia ako výzva pre rast a rozvoj
So súhlasom organizátora webinára, ktorý sa uskutočnil 30.11.2020 si dovoľujeme zverejniť 
prednášku  Prof. Madarasovej Geckovej,
ktorej cieľom bolo popísať skúsenosti zdravotníkov počas pandémie, teda to čo vnímali ako záťaž, stres, náročné okolnosti pri ich práci v prvej línii a predstaviť fenomén sekundárnej obete, morálneho zranenia a morálneho distresu. Načrtáva model pandémie ako krízovej situácie, výzvy pre rast a rozvoj a nielen rizika pre traumatizáciu a zhoršenie prístupu k zdraviu. Venuje sa kontextuálnym, inštitucionálnym a individuálnym zdrojom zvládania tejto náročnej situácie, pričom využíva príklady z Nemecka a Španielska.