Slovensko je novou členskou krajinou DIPEx International

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.
Slovenský tím je teraz jeho súčasťou!

The Second Victims Podcast

Sledujte nový podcast od prvej epizódy! ERNST, Európska sieť výskumníkov pracujúcich na problematike sekundárnych obetí a jeho tréningová škola bude prinášať zaujímavé rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v problematike sekundárnych obetí. Buďte pri tom a počúvajte. Prvý podcast si môžete vypočuť už dnes.
Podcast otvoríte kliknutím na obrázok. 

12. OKTÓBER 2021
Diskusia odborníkov o dopadoch protipandemických opatrení COVID-19

Zaujímajú vás možné dopady protipandemických opatrení COVID-19 (ako sú nosenie rúšok, zákaz hromadných podujatí, obmedzenie pohybu, dištančná forma vzdelávania, uzavretie hraníc a reštaurácií) a ich odborné hodnotenie z epidemiologického a sociálneho hľadiska? 
Viac sa dozviete v online zázname zo stretnutia odborníkov: 
Andrea Madarasová Gecková, Alexandra Bražinová, Alena Koščálová, Jana Lindblom, Matej Mišík, Martin Smatana.

Dopady 1. vlny pandémie COVID-19 na stomatológov
Výsledky nášho výskumu