Pracujeme na zlepšení odolnosti zdravotníkov a pacientskej bezpečnosti skrz vzdelávanie

Kolegovia z Národnej školy verejného zdravia NOVA v Lisabone zorganizovali prvé face to face stretnutie Európskej siete výskumných pracovníkov pracujúcich na problematike sekundárnych obetí v zdravotníctve (ERNST cost action CA19113). Ivana Skoumalová a Andrea Madarasova Gecková boli medzi 17 výskumníkmi/čkami z 13 krajín, ktoré sa zúčastnili na tomto podujatí (27. a 28. júna 2022). Dva dni intenzívnej práce na prípadových štúdiách, príručke odbornej prípravy a príprave tréningovej školy zameranej na zlepšenie odbornej prípravy študentov medicíny, zdravotníckych pracovníkov, manažérov zdravotnej starostlivosti pri podpore sekundárnych obetí. Naším spoločným cieľom je zvýšiť bezpečnosť pacientov prostredníctvom budovania a podpory odolnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Viac informácií o projekte nájdete tu: https://cost-ernst.eu/

Skúmame psychologickú bezpečnosť v zdravotníctve

Naša kolegyňa Ivana Skoumalová navštívila Univerzitu Miguela Hernándeza v Elche v Španielsku a tím profesora Josého Mirá, ktorý sa venuje téme bezpečnosti pacientov. Cieľom návštevy bolo prehĺbiť spoluprácu so španielskym tímom a pracovať na štúdii Delphi zameranej na psychologickú bezpečnosť v zdravotníctve. Táto krátkodobá stáž sa uskutočnila v rámci projektu COST CA19133: Európska sieť výskumných pracovníkov pracujúcich na problematike sekudárnych obetí v zdravotníctve. 
Viac informácií o projekte môžete nájsť tu: www.cost-ernst.eu

Sieťujeme sa v rámci DIPEx International

Koncom mája 2022 sa slovenský DIPEx tím zúčastnil každoročného stretnutia siete DIPEx International vo Švajčiarsku. V priebehu niekoľkých dní sme stihli mnoho výdatných diskusií, zdieľali pracovné plány a vízie a bližšie sa spoznali s ďalšími kolegami a kolegyňami z Kanady, Austrálie, USA, Švajčiarska, Česka, Británie, Holandska, Španielska, atď. Tešíme sa na prvé moduly, ktoré vzniknú v slovenskom kontexte. Pracujeme na nich!

Strategies for the Psychological Support of the Healthcare Workforce during the COVID-19 Pandemic: The ERNST Study

Nová výskumná publikácia, na ktorej sme spolupracovali v rámci spolupráce s konsorciom ERNST.ERNST – COST Action CA19113 – The European Researchers' Network Working on Second Victims (cost-ernst.eu) 

 Článok v plnom znení nájdete tu: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5529

Stretnutie s Dr. Agisom Tsourosom z World Health Organisation (WHO)

Začiatkom februára sme sa stretli s Dr. Agisom Tsourosom zo Svetovej zdravotníckej organizácie a diskutovali sme o výskume, na ktorom sa podieľa výskumná skupina Coherent a Care4Health a o možnostiach budúcej spolupráce. Dr. Agis Tsouros je odborník v oblasti verejného zdravia a roky pôsobí vo WHO. Stojí za mnohými dôležitými projektami, napríklad ako je WHO European Healthy Cities Network

Slovensko je novou členskou krajinou DIPEx International

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, lekárov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobou a priniesť tieto nové poznatky do sveta prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.
Slovenský tím je teraz jeho súčasťou!


Diskusia odborníkov o dopadoch protipandemických opatrení COVID-19

Zaujímajú vás možné dopady protipandemických opatrení COVID-19 (ako sú nosenie rúšok, zákaz hromadných podujatí, obmedzenie pohybu, dištančná forma vzdelávania, uzavretie hraníc a reštaurácií) a ich odborné hodnotenie z epidemiologického a sociálneho hľadiska? 
Viac sa dozviete v online zázname zo stretnutia odborníkov: 
Andrea Madarasová Gecková, Alexandra Bražinová, Alena Koščálová, Jana Lindblom, Matej Mišík, Martin Smatana.

Dopady 1. vlny pandémie COVID-19 na stomatológov
Výsledky nášho výskumu