Ani po zubnej prehliadke netreba zatvoriť ústa.

Ako súvisí orálne zdravie s tým ako vyhľadávame, chápeme a konáme na základe informácií o zdraví? Prečítajte si rozhovor s výskumníkom Mgr. Petrom Kolarčikom, PhD.

Nová webová stránka o problematike sekundárnych obetí v zdravotníctve

Zaujíma vás problematika sekundárnych obetí v zdravotníctve? Navštívte nový web projektu  ERNST – COST ACTION CA19113: THE EUROPEAN RESEARCHERS' NETWORK WORKING ON SECOND VICTIMS. Dozviete sa viac o zámere a cieľoch projektu, novinkách a o plánovaných aktivitách. Novinky a čerstvé informácie týkajúce sa tohto projektu vám budeme prinášať aj na webe care4health.sk. 

Be+ against COVID
Prevencia sekundárnych obetí

Pomôžme zdravotníkom dobre zvládnuť pandémiu.  Inšpirujme sa projektom španielskych kolegov Be+ against COVID, ktorí prinášajú 19 odporúčaní pre lepšie zvládnutie záťažovej situácie v zdravotníckych zariadeniach. Čítajte viac v blogu

Pandémia ako výzva pre rast a rozvoj

So súhlasom organizátora webinára, ktorý sa uskutočnil 30.11.2020 si dovoľujeme zverejniť prednášku Prof. Madarasovej Geckovej, ktorej cieľom bolo popísať skúsenosti zdravotníkov počas pandémie, teda to čo vnímali ako záťaž, stres, náročné okolnosti pri ich práci v prvej línii a predstaviť fenomén sekundárnej obete, morálneho zranenia a morálneho distresu. Načrtáva model pandémie ako krízovej situácie, výzvy pre rast a rozvoj a nielen rizika pre traumatizáciu a zhoršenie prístupu k zdraviu. Venuje sa kontextuálnym, inštitucionálnym a individuálnym zdrojom zvládania tejto náročnej situácie, pričom využíva príklady z Nemecka a Španielska.

Pomôžme pacientom zorientovať sa v zdravotníckom systéme

Zdravotnícky systém môže pre niektorých pacientov predstavovať neprehľadný labyrint pravidiel a usmernení. Web www.ambulancia.online prináša pacientom odborné, zrozumiteľné a aktuálne informácie bez hoaxov. Čítajte viac.

Prednáška na virtuálnom kongrese Českej nefrologickej spoločnosti

MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD. bude v rámci virtuálneho kongresu Českej nefrologickej spoločnosti prednášať o zdravotnej gramotnosti u dialyzovaných pacientov. 
Kongres sa uskutoční 7.-11.decembra 2020

Nová publikácia o zdravotnej gramotnosti u dialyzovaných pacientov!

V časopise International Journal of Environmental Reseach and Public Health nedávno publikovali našu štúdiu o dialyzovaných pacientoch. Skúmali sme, či depresia a úzkosť mediuje vzťah zdravotnej gramotnosti a diétnej adherencie.  PDF

DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17217913

Projekt The European Researchers´ Network Working on Second Victims bol úspešne odštartovaný!

Medzinárodný projekt platformy COST (European Cooperation in Science and Technology), na ktorom spolupracujeme, sa bude venovať problematike sekundárnych obetí v zdravotníctve. Sekundárne obete sú zdravotnícki pracovníci a pracovníčky, ktoré boli účastní udalosti, ktorá viedla k poškodeniu zdravia pacienta. Cieľom projektu je facilitovať diskusiu, zdieľať vedecké poznanie a priniesť príklady dobrej praxe v prevencii nežiaducich udalostí a traumatizácie zdravotníkov. Táto platforma združuje odborníkov a odborníčky z celého sveta. Do tohto konkrétneho projektu je zapojených 25 krajín EÚ, vrátane Slovenska: https://www.cost.eu/actions/CA19113/#tabs|Name:overview