6 - 9. SEPTEMBER 2021

Onedlho prinesieme výskum skúseností pacientov DIPEx International!

DIPEx International je jedinečná globálna spolupráca vedcov, klinikov a pacientov, ktorí sa zaviazali obohatiť naše chápanie skúseností ľudí so zdravím, zdravotnou starostlivosťou a chorobami a priniesť tieto nové znalosti aby pomohli pacientom, zdravotníkom aj tvorcom politík v oblasti zdravia.
Náš tím Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu sa od 6. do 9. septembra 2021 zúčastnil akreditovaného medzinárodného školenia DIPEx so Sue Ziebland (na fotografii piata zľava) a jej tímom na Nuffield Department of Primary Care Health Sciences na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii. Tešíme sa, že sa stávame riadnymi členmi DIPEx a začíname pracovať na našich prvých moduloch o skúsenostiach detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami, o skúsenostiach pacientov s chronickou obličkovou chorobou a ďalšími.

Kto je obeťou pri pochybení lekára a zanedbaní zdravotnej starostlivosti?


Psychologička a zároveň profesorka Andrea Madarasová Gecková, z Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, pozná na túto otázku odpoveď. Zrejme vás prekvapí...
V novom podcaste sa tiež dozviete ako by mal lekár postupovať v prípade, ak urobí chybu a ako by sa mal k tomu postaviť poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti 

23 - 27. august 2021
 35. ročník konferencie 
Európskej spoločnosti pre psychológiu zdravia 2021

Prednáška s prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Nenechajte si ujsť prednášku s názvom "Rozprávanie príbehov pacientov online ako nové teritórium psychológie zdravia"v piatok (27.8.2021) o 12:45.

Pre tých, ktorí sa nezúčastnia online konferencie pripájame záznam pre možnosť zhliadnutia v slovenskom aj anglickom jazyku.

21 - 23. september 2021

Webinár pre mladých výskumníkov a verejnosť

Nech sa páči detailný program pripravovaného medzinárodného webináru, ktorého sa zúčastní aj naša výskumná skupina Care 4 Health.
Bezpečnosť pacienta/ Resiliencia/ Nežiaduce udalosti/ Sekundárne obete
Pre účasť je potrebná bezplatná registrácia.  

Výskum vplyvov fyzického cvičenia na celkový stav dialyzovaných pacientov

Rozhovor s Mgr. Aurelom Zelkom, PhD.
Dočítajte sa ako pozitívne dokáže fyzická aktivita ovplyvniť zdravotný stav dialyzovaných pacientov.

"Impact of the Pandemic Management on the Quality of Life of Slovak dentists"
"Vplyv pandemického manažmentu na kvalitu života slovenských stomatológov"
IJEPH

Nový článok našej výskumnej skupiny: Mgr. Veronika Pačutová a kol. (12.5.2021)
Pandemický manažment (prijaté opatrenia na zabránenie šíreniu COVID-19) výrazne ovplyvnili kvalitu života slovenských stomatológov.

Dopady 1. vlny pandémie COVID-19 na stomatológov
Výsledky nášho výskumu

"Health-Related Quality of Life Profiles in Dialyzed Patients With Varying Health Literacy. A Cross-Sectional Study on Slovak Haemodialyzed Population"

"Profily kvality života súvisiace so zdravím u dialyzovaných pacientov s rôznou zdravotnou gramotnosťou. Prierezová štúdia na slovenskej hemodialyzovanej populácii"
IJPH
Nový výskumný článok našej skupiny: Ivana Skoumalová a kol. (14.4.2021) 
Pacienti s nízkou zdravotnou gramotnosťou majú horšiu kvalitu života v porovnaní s tými, ktorí majú vyššiu zdravotnú gramotnosť.

Hľadanie účinných spôsobov zlepšenia kvality

Rozhovor s Mgr. Aurelom Zelkom, PhD.
Jednou z ciest je pohyb. A to nielen v domácom prostredí, ale aj priamo počas dialýzy.
Projekt

Sekundárne obete v zdravotníctve

ERNST – COST: THE EUROPEAN RESEARCHERS' NETWORK WORKING ON SECOND VICTIMS
Odporúčame navštíviť novú webovú stránku o problematike zdravotníkov,    ktorí sa stali sekundárnymi obeťami nežiaducej udalosti.

Ani po zubnej prehliadke netreba zatvoriť ústa

Rozhovor s Mgr. Peter Kolarčik, PhD.
Ako súvisí orálne zdravie s tým ako vyhľadávame, chápeme a konáme na základe informácií o zdraví?

Pandémia ako výzva pre
rast a rozvoj

Prednáška s prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
Popísanie skúsenosti zdravotníkov počas pandémie a predstavenie fenoménu sekundárnej obete. Venuje sa kontextuálnym, inštitucionálnym a individuálnym zdrojom zvládania tejto náročnej situácie, pričom využíva príklady z Nemecka a Španielska.