ESET SCIENCE AWARD nomináciaNaša kolegyňa, profesorka Andrea Madarasová Gecková získala nomináciu na ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku! 

Skúma možnosti zdravého vývinu a plnohodnotného života bez ohľadu na sociálne a zdravotné podmienky. Venuje sa tiež štúdiu psychologickej odolnosti voči nepriaznivým podmienkam, situáciám a krízam. 

Hlasovať za ňu a oceniť jej prácu môžete aj Vy v Cene verejnosti.
Hlasovanie je dostupné tu: www.cenaverejnosti.sk

Novinky

Cieľom našej výskumnej práce je prinášať poznatky o zdraví a determinantoch zdravia u pacientov s chronickými ochoreniami a o responzívnosti zdravotníckeho systému na ich rozmanité potreby. Zaujímame sa taktiež o perspektívu zdravotníckych pracovníkov a o vzťah zdravotníkov a pacientov.

Našim primárnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb zdravotníckej starostlivosti a k zníženiu nerovností v zdraví. 

Sústredíme sa najmä na tieto oblasti:
- zdravotníci v prvej línii v čase pandémie
- zdravie chronických pacientov
- pohybový program v prostredí dialýzy
- bezpečnosť pacienta
- sekundárne obete v zdravotníctve
- vzdelávanie budúcich zdravotníkov v oblasti zdravotnej gramotnosti a prevencie sekundárnych obetí

Buďte v obraze! V tejto sekcii nájdete informácie o aktuálnom dianí.


Inšpirácie pre praxInformácie
Informácie o zaujímavých projektoch, iniciatívach, užitočných weboch a rozhovory s odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti na rôzne témy.

Prednášky a podcasty
Pravidelne prednášame a diskutujeme na domácich aj zahraničných konferenciách, debatujeme v diskusiách a nahrávame podcasty.

Pozvánky

Buďte v obraze o tom, čo aktuálne sa deje na Slovensku aj vo svete v oblasti problematiky, ktorej sa venujeme.

Výskum
Informácie o nami realizovanom výskume, jeho priebehu a aktivitách, ktoré s ním súvisia.

Publikácie
Prečítajte si najnovšie články nášho výskumného tímu a spolupracovníkov.

Kto sme

Sme dynamicky sa rozvíjajúca výskumná skupina pôsobiaca na 
Ústave psychológie zdravia 
a metodológie výskumu, 
LF UPJŠ. 

Venujeme sa multidisciplinárnemu výskumu
 v oblasti zdravia v spolupráci s klinikami, akademickými inštitúciami a 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Na problematiku, ktorej sa venujeme 
sa dívame najmä z perspektívy 
psychológie zdravia.

V tejto sekcii sa dozviete viac 
o výskumnom tíme, 
aktuálne riešených projektoch 
a spolupracujúcich inštitúciách.Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-0490