6 - 9. september 2021

DIPEx International

Náš tím Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu sa od 6. do 9. septembra 2021 zúčastnil akreditovaného medzinárodného školenia
DIPEx so Sue Ziebland  a jej tímom na Nuffield Department of Primary Care Health Sciences na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii

Novinky

Cieľom našej výskumnej práce je prinášať poznatky o zdraví a determinantoch zdravia u pacientov s chronickými ochoreniami a o responzívnosti zdravotníckeho systému na ich rozmanité potreby. Zaujímame sa taktiež o perspektívu zdravotníckych pracovníkov a o vzťah zdravotníkov a pacientov.

Našim primárnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb zdravotníckej starostlivosti a k zníženiu nerovností v zdraví. 

Sústredíme sa najmä na tieto oblasti:
- zdravotníci v prvej línii v čase pandémie
- zdravie chronických pacientov
- pohybový program v prostredí dialýzy
- bezpečnosť pacienta
- sekundárne obete v zdravotníctve
- vzdelávanie budúcich zdravotníkov v oblasti zdravotnej gramotnosti a prevencie sekundárnych obetí

Buďte v obraze! V tejto sekcii nájdete informácie o aktuálnom dianí.


Inšpirácie pre prax

Informujeme 
V tejto sekcii nájdete informácie o zaujímavých projektoch, iniciatívach, užitočných weboch a rozhovory s odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti na rôzne témy.

Prednášame 
Pravidelne prednášame a diskutujeme na domácich aj zahraničných konferenciách.
V tejto sekcii nájdete informácie k prednáškam a posterové prezentácie.

Organizujeme 
Tu nájdete informácie o stretnutiach s poskytovateľmi a konferenciách, na ktoré vás pozývame.

Skúmame 
V tejto sekcii nájdete informácie o nami realizovanom výskume, jeho priebehu a aktivitách, ktoré s ním súvisia.

Publikujeme 
Prečítajte si najnovšie články nášho výskumného tímu a spolupracovníkov.

Kto sme

Sme dynamicky sa rozvíjajúca výskumná skupina pôsobiaca na 
Ústave psychológie zdravia 
a metodológie výskumu, 
LF UPJŠ. 

Venujeme sa multidisciplinárnemu výskumu
 v oblasti zdravia v spolupráci s klinikami, akademickými inštitúciami a 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Na problematiku, ktorej sa venujeme 
sa dívame najmä z perspektívy 
psychológie zdravia.

V tejto sekcii sa dozviete viac 
o výskumnom tíme, 
aktuálne riešených projektoch 
a spolupracujúcich inštitúciách.Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-0490