Výskumná skupina Care 4 Health

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
profesorka sociálnej psychológie
senior výskumníčka
Zobraziť profil

MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.

lekár, senior výskumník

Zobraziť profil


Doc. Zuzana Dankulincová, PhD.  

docentka sociálnej psychológie, senior výskumníčka

Zobraziť profil

PhDr. Ivana Skoumalová, PhD. et PhD.

psychoterapeutka, senior výskumníčka

Zobraziť profil

Mgr. Peter Kolarčik, PhD.

psychológ, senior výskumník

Zobraziť profil

Mgr. Daniela Husárová, PhD. et PhD.

psychologička, senior výskumníčka

Zobraziť profil

Mgr. Aurel Zelko, PhD.
športový edukológ, senior výskumník

Zobraziť profil

Mgr. Veronika Pačutová
verejná zdravotníčka, PhD študentka

#COVID-19 pandemic #HCWs well-being #patient safety #quality of health care #adverse events #second victims #resilience

Zobraziť profil

Mgr. Ján Hlodák

psychológ, PhD študent

Zobraziť profil
Projekty a spolupráce

Pacienti

Sekundárna prevencia u dialyzovaných pacientov: aspekty pohybovej aktivity, kvality života a aplikability pohybového programu v prostredí dialyzačných pracovísk VVGS-2019-1069 (2019 - 2021)

Využitie profilov zdravotnej gramotnosti na zlepšenie manažmentu chronických ochorení APVV-16-0490 (2017 - 2021)

Zdravotníci a systém

COST action CA19113 The European Researchers’ Network Working on Second Victims (2020 - 2024) 

PURE Zlepšenie zdravia zraniteľných skupín skrze šírenie excelencie VVGS 2020-1444 (2020 - 2021)


Vzdelávanie zdravotníkov

ERASMUS + IMPACCT. IMmproving PAtient-centered Communication Competencies: To build professionals capacity concerning health literacy in medical and nursing education
 (2017 - 2020)

Komunikačný tréning pre klinickú prax 
Training of competencies for clinical practice
(domáci a zahraniční študenti všeobecného lekárstva)
Doktorské štúdium na LF UPJŠ

Spolupracujeme

V rámci výskumnej siete Coherent (Community Health Research Network) úzko spolupracujeme s mnohými odborníkmi a odborníčkami doma aj vo svete.

Na Slovensku intenzívne spolupracujeme s klinikami a ústavmi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach, s Prešovskou Univerzitou v Prešove a Univerzitou Komenského v Bratislave. 

Dlhodobo rozvíjame spoluprácu s prestížnymi zahraničnými akademickými inštitúciami ako je University of Oxford vo Veľkej Británii, University Medical Center Groningen v Holandsku, Deakin University v Melbourne v Austrálii a Univerzitou Palackého v Olomouci.


V rámci rôznych medzinárodných projektov (napr. COST ERNST, ERASMUS IMPACCT) spolupracujeme s výskumníkmi a akademikmi z celého sveta. 

Kliniky a ústavy UPJŠ a UNLP