Výskumný tím

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
profesorka sociálnej psychológie
senior výskumníčka
Zobraziť profil

MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
lekár
senior výskumník

Zobraziť profil

Doc. Zuzana Dankulincová, PhD.  
docentka sociálnej psychológie
senior výskumníčka

Zobraziť profil

PhDr. Ivana Skoumalová, PhD. et PhD.
psychoterapeutka, senior výskumníčka
Zobraziť profil

Mgr. Peter Kolarčik, PhD.
psychológ

senior výskumník
Zobraziť profil

Mgr. Daniela Husárová, PhD. et PhD.
psychologička
senior výskumníčka
Zobraziť profil

Mgr. Aurel Zelko, PhD.
športový edukológ
senior výskumník
Zobraziť profil

Mgr. Veronika Pačutová
verejná zdravotníčka
PhD študentka
Zobraziť profil

Projekty a spolupráce

Pacienti

Sekundárna prevencia u dialyzovaných pacientov: aspekty pohybovej aktivity, kvality života a aplikability pohybového programu v prostredí dialyzačných pracovísk VVGS-2019-1069 (2019 - 2021)

Využitie profilov zdravotnej gramotnosti na zlepšenie manažmentu chronických ochorení APVV-16-0490 (2017 - 2021)

Zdravotníci a systém

COST action CA19113 The European Researchers’ Network Working on Second Victims (2020 - 2024) 

PURE Zlepšenie zdravia zraniteľných skupín skrze šírenie excelencie VVGS 2020-1444 (2020 - 2021)


Vzdelávanie zdravotníkov

ERASMUS + IMPACCT. IMmproving PAtient-centered Communication Competencies: To build professionals capacity concerning health literacy in medical and nursing education
 (2017 - 2020)

Komunikačný tréning pre klinickú prax 
Training of competencies for clinical practice
(domáci a zahraniční študenti všeobecného lekárstva)
Doktorské štúdium na LF UPJŠ

Spolupracujeme

V rámci výskumnej siete Coherent (Community Health Research Network) úzko spolupracujeme s mnohými odborníkmi a odborníčkami doma aj vo svete.

Na Slovensku intenzívne spolupracujeme s klinikami a ústavmi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach, s Prešovskou Univerzitou v Prešove a Univerzitou Komenského v Bratislave. 

Dlhodobo rozvíjame spoluprácu s prestížnymi zahraničnými akademickými inštitúciami ako je University of Oxford vo Veľkej Británii, University Medical Center Groningen v Holandsku, Deakin University v Melbourne v Austrálii a Univerzitou Palackého v Olomouci.


V rámci rôznych medzinárodných projektov (napr. COST ERNST, ERASMUS IMPACCT) spolupracujeme s výskumníkmi a akademikmi z celého sveta. 

Kliniky a ústavy UPJŠ a UNLP