Výskum narkolepsie

Trpíte narkolepsiou? Podeľte sa o vaše skúsenosti a pomôžte zlepšiť poznatky o tomto ochorení. Zapojte sa do nášho online výskumu! Výskum prebieha pod záštitou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave. 
Vyplnenie dotazníka vám zaberie 20 minút. 
Dotazník je anonymný.

Výskum psychologickej bezpečnosti Európske konzorcium ERNST (Cost Action 19113 – Európska sieť výskumníkov pracujúca na téme sekundárnych obetí v zdravotníctve), ktorého sme súčasťou, spustilo medzinárodnú štúdiu o psychologickej bezpečnosti u rezidentov a študentov v zdravotníckych odboroch.  Štúdia zahŕňa pohľad odborníkov a odborníčok z Chorvátska, Estónska, Fínska, Nemecka, Izraela, Litvy, Portugalska, Srbska, Slovenska a Španielska.