.televízia TelKe - Hosť: Veronika Pačutová

Aktuálny stav riešenia nežiaducich udalostí v zdravotníctve 

Viete, čo sú to nežiaduce udalosti v zdravotníctve a koho sa týkajú? 

#COVID-19   #ADVERSE EVENTS   #HCWS   #SECOND VICTIMS

Nový tréningový manuál pre zvýšenie resiliencie zdravotníkov a bezpečnosti pacientov 

Odborníci a odborníčky na témy bezpečnosti pacienta a resiliencie zdravotníkov pripravili tréningový manuál, ktorý je určený pre zdravotnícke zariadenia v Európe, vrátane nemocníc, sociálnych zariadení a zariadení primárnej starostlivosti. Manuál je voľne dostupný v anglickom jazyku.

#COST Action 19113   # COST Association

.tÝŽdeň podcast - Hosť: Andrea Madarasová gecková

Pochybenie zdravotníka. Koniec jeho kariéry alebo nie?

Čo prežíva zdravotník po tom, čo sa odhalí, že jeho pochybením došlo k poškodeniu zdravia pacienta? Sme ako spoločnosť schopní vnímať komplexnosť situácie, v ktorej sa daný zdravotník ocitol? Ako k nemu pristupovať s rešpektom a porozumením?

Hostka mediPrávnik podcastu: Prof. Andrea Madarasová Gecková

Pri poškodení zdravia pacienta je obeťou nielen pacient ale aj lekár.

Pri poškodení zdravia pacienta je obeťou nielen pacient ale aj lekár, upozorňuje psychologička.  V novom podcaste sa tiež dozviete ako by mal lekár postupovať v prípade, ak urobí chybu a ako by sa mal k tomu postaviť poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti.

Hostia: Roman Hofreiter a Ivan Souček, Univerzita Mateja Bela

Diskusia s Care4health v Úsmeve

Nekonvenčná medicína a medicínsky pluralizmus na Slovensku pohľadom sociálnych vied

Čo ukázal výskum dopadov 1. vlny pandémie COVID-19 na stomatológov?

Výsledky výskumu si môžete pozrieť v prehľadnom videu

Dopad prvej vlny pandémie koronavírusu na zubných lekárov

Reportáž o výskumnom projekte, ktorý sa zameriaval na zmapovanie dopadov pandémie na zubných lekárov. Výskum poukázal na zhoršenie kvality života v oblasti financií a psychickej pohody.

Rozprávanie príbehov pacientov online ako nové teritórium psychológie zdravia

Príspevok pre konferenciu EHPS 2020 (European Health Psychology Society)
prof. Madarasovej Geckovej.

Pandémia ako výzva pre rast a rozvoj

Pandémia koronavírusu priniesla mnohé výzvy pre zdravotníkov, ktorí pracovali
v prvej línii. Prednáška prináša vhľad do psychologického kontextu prežívania zdravotníkov v zmysle možnej traumatizácie ale aj osobnostného rastu.

Pomôžme pacientom orientovať sa v zdravotníckom systéme

Poskytnúť pacientom prehľadné, jednoducho podané a spoľahlivé informácie je základ pre to, aby uspeli a podarilo sa im mať prístup k zdravotnej starostlivosti. Snaží sa o to Komora pre medicínske právo - MEDIUS, ktorá vytvorila web pre pacientov s cieľom túto orientáciu v zdravotníckom systéme im uľahčiť.