Prednášky, reportáže a podcasty

.tÝŽdeň podcast

Pochybenie zdravotníka. Koniec jeho kariéry alebo nie?

Čo prežíva zdravotník po tom, čo sa odhalí, že jeho pochybením došlo k poškodeniu zdravia pacienta? Sme ako spoločnosť schopní vnímať komplexnosť situácie, v ktorej sa daný zdravotník ocitol? Ako k nemu pristupovať s rešpektom a porozumením?

Hostka mediPrávnik podcastu: Prof. Andrea Madarasová Gecková

Pri poškodení zdravia pacienta je obeťou nielen pacient ale aj lekár.

Pri poškodení zdravia pacienta je obeťou nielen pacient ale aj lekár, upozorňuje psychologička.  V novom podcaste sa tiež dozviete ako by mal lekár postupovať v prípade, ak urobí chybu a ako by sa mal k tomu postaviť poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti.

Hostia: Roman Hofreiter a Ivan Souček, Univerzita Mateja Bela

Diskusia s Care4health v Úsmeve

Nekonvenčná medicína a medicínsky pluralizmus na Slovensku pohľadom sociálnych vied

Pandémia ako výzva pre rast a rozvoj

Pandémia koronavírusu priniesla mnohé výzvy pre zdravotníkov, ktorí pracovali v prvej línii. Prednáška prináša vhľad do psychologického kontextu prežívania zdravotníkov v zmysle možnej traumatizácie ale aj osobnostného rastu.

Rozprávanie príbehov pacientov online ako nové teritórium psychológie zdravia

Príspevok pre konferenciu EHPS 2020 (European Health Psychology Society) prof. Madarasovej Geckovej.

Dopad prvej vlny pandémie koronavírusu na zubných lekárov

Reportáž o výskumnom projekte, ktorý sa zameriaval na zmapovanie dopadov pandémie na zubných lekárov. Výskum poukázal na zhoršenie kvality života v oblasti financií a psychickej pohody.

Najnovšie výskumné publikácie

 1. Kascakova N., Furstova J., Trnka R., Hasto J., Madarasova Geckova A., Tavel P.: Subjective perception of life stress events affects long-term pain: The role of resilience. BMC Psychology 2022, 10(1):54.
 2. Pacutova V., Madarasova Geckova A., Kizek P., Novotny M., Winter A.F., Reijneveld S.A.: Psychological Responses of Health Care Workers Are Strongly Associated With Pandemic Management. Frontiers in Psychology – Health Psychology 2022, 13:902673.
 3. Pacutova V., Madarasova Geckova A., Majernikova S.M., Kizek P., de Winter A.F., Reijneveld S.A. Job Leaving Intentions of Dentists Associated with COVID-19 Risk, Impact of Pandemic Management, and Personal Coping Resources. International Journal of Public Health 2022, 67, 1604466.
 4. López-Pineda, A.; Carrillo, I.; Mula, A.; Guerra-Paiva, S.; Strametz, R.; Tella, S.; Vanhaecht, K.; Panella, M.; Knezevic, B.; Ungureanu, M.-I.; Srulovici, E.; Buttigieg, S.C.; Skoumalová, I.; Sousa, P.; Mira, J.; On behalf of the ERNST Consortium. Strategies for the Psychological Support of the Healthcare Workforce during the COVID-19 Pandemic: The ERNST Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 5529.
 5. Skoumalova I., Madarasova Geckova A., Rosenberger J., Majernikova M., Kolarcik P., Klein D., de Winter A.F., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Health Literacy and Change in Health-Related Quality of Life in Dialysed Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19(2), 620.
 6. Kascakova N., Furstova J., Trnka R., Hasto J., Madarasova Geckova A., Tavel P.: Subjective perception of life stress events affects long-term pain: The role of resilience. BMC Psychology 2022, in process.
 7. Kissova V., Zelko A., Rosenberger J., Madarasova Geckova A.: The role of diabetes mellitus in the effectiveness of intradialytic exercise intervention on a patient’s muscle function. Endocrinologia, Diabetes y Nutricion 2021, S2530-0164(21)00086-0, online ahead of print.
 8. Pacutova V., Madarasova Geckova A., Kizek P., de Winter A.F., Reijneveld S.A.: The impact of pandemic management on the quality of life of Slovak dentists. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18(10), 5484.
 9. Rabajdova M., Spakova I., Zelko A., Rosenberger J., Kolarcik P., Sobolova V., Pella D., Marekova M., Madarasova Geckova A.: The role of physical activity and miRNAs in the vascular ageing and cardiac health of dialysis patients. Physiological Reports 2021, 9(10), e14879.
 10. Skoumalova I., Madarasova Geckova A., Rosenberger J., Majernikova M., Kolarcik P., Klein D., de Winter A.F., van Dijk J.P., Reijneveld S.A..: Health-related quality of life profiles in dialyzed patients with varying health literacy. A cross-sectional study on Slovak haemodialyzed population. International Journal of Public Health 2021, 66, 1.
 11. Kascakova N., Furstova J., Hasto J., Madarasova Geckova A., Tavel P.: When a head is about to burst: attachment mediates the relationship between childhood trauma and migraine. International Journal of Environmental and Public Health Research 2020, 17(12): 4579.
 12. Skoumalova I., Geckova A. M., Rosenberger J., Majernikova M., Kolarcik P., Klein, D., de Winter, A. F., van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A.:Does Depression and Anxiety Mediate the Relation between Limited Health Literacy and Diet Non-Adherence? International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17(21), 7913.
 13. Spakova I., Zelko A., Rabajdova M., Kolarcik P., Rosenberger J., Zavacka M., Marekova M., Madarasova Geckova A., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: MicroRNA molecules as predictive biomarkers of adaptive responses to strength training and physical inactivity in haemodialysis patients. Scientific Reports 2020, 10, 15597.
 14. Timková S., Klamárová T., Kovaľová E., Novák B., Kolarčík P., Madarasová Gecková A.: Health literacy associations with periodontal disease among Slovak adults. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17:2152.
 15. Závacká M., Skoumalová I., Madarasová Gecková A., Rosenberger J., Závacký P., Pobehová J., Majerníková M.: Does health literacy of haemodialyzed patients predict the type of their vascular access? A cross-sectional study on Slovak haemodialyzed population. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17:675.
 16. Zavacká M., Zelko A., Madarasová Gecková A., Majerníková M., Pobehová J., Zavacký P.: Vascular access as a survival factor for the haemodialysis population: a retrospective study. International Angiology 2020, accepted.
 17. Zelko A., Rosenberger J., Skoumalová I., Madarasová Gecková A., Kolarčík P., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: The effects of an intradialytic resistance training on lower extremity muscle functions. Disability and Rehabilitation 2020, 1-7, online first.
 18. Lukan N., Kolarcik P., Benetinova V., Varga T. Construction of multiple visual analog scale (UAD-9) for measuring severity of symptoms and quality of life of patients with respiratory allergy.  Allergy – Letter to the Editor 2019, 00:1-4.
 19. Skoumalová I., Kolarčík P., Madarasová Gecková A., Rosenberger J., Majerniková M., Klein D., van Dijk J.P., Reijneveld S.A. Is health literacy of dialyzed patients related to their adherence to dietary and fluid intake recommendations? International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16:4295.
 20. Zelko A., Skoumalova I., Kolarcik P., Rosenberger J., Rabajdova M., Marekova M., Madarasova Geckova A. The effects of intradialytic resistance training on muscle strength, psychological well-being, clinical outcomes and circulatory micro-ribonucleic acid profiles in haemodialysis patients – Protocol for a quasi-experimental study. Medicine® 2019, 98:19.
 21. El-Baz N., Ondusova D., Studencan M., Rosenberger J., Reijneveld S.A., van Dijk J.P., Middel B.: Differences between Slovak and Dutch patients scheduled for coronary artery bypass graft surgery regarding clinical and psychosocial predictors of physical and mental health-related quality of life. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2018, 17(4):324-335.
 22. Zelko A., Buková A., Kolarcik P., Bakalar P., Majercak I., Potocnikova J., Reijneveld S.A., van Dijk J.P.: A randomized controlled trial to evaluate utilization of physical activity recommendations among patients of cardiovascular healthcare centres in Eastern Slovakia: study design and rationale of the AWATAR study. BMC Public Health, 2018, 18:454.
Výskumné články publikované pred rokom 2018 môžete nájsť tu: https://coherentsite.com/ssci-publications/


Prevencia sekundárnych obetí v zdravotníctve a bezpečnosť pacientov

Pozrite si vyvsvetľujúce video, ktoré vzniklo v rámci projektuCOST - ERNST: European Research Network working on Second victims.
Viac informácií nájdete tu: https://cost-ernst.eu/

Pomôžme pacientom orientovať sa v zdravotníckom systéme

Zdravotnícky systém môže pre niektorých pacientov predstavovať neprehľadný labyrint pravidiel a usmernení. Ak majú nižšiu zdravotnú gramotnosť, teda majú ťažkosti s vyhľadávaním, pochopením a aplikovaním informácií o zdraví, zorientovať sa v tom ako majú postupovať pri riešení svojich zdravotných ťažkostí môže byť neprekonateľným problémom.

Poskytnúť pacientom prehľadné, jednoducho podané a spoľahlivé informácie je základ pre to, aby uspeli a podarilo sa im mať prístup k zdravotnej starostlivosti. Snaží sa o to Komora pre medicínske právo - MEDIUS, ktorá vytvorila web pre pacientov s cieľom túto orientáciu v zdravotníckom systéme im uľahčiť.