Prednášky, reportáže a podcasty

.tÝŽdeň podcast

Pochybenie zdravotníka. Koniec jeho kariéry alebo nie?

Čo prežíva zdravotník po tom, čo sa odhalí, že jeho pochybením došlo k poškodeniu zdravia pacienta? Sme ako spoločnosť schopní vnímať komplexnosť situácie, v ktorej sa daný zdravotník ocitol? Ako k nemu pristupovať s rešpektom a porozumením?

Hostka mediPrávnik podcastu: Prof. Andrea Madarasová Gecková

Pri poškodení zdravia pacienta je obeťou nielen pacient ale aj lekár.

Pri poškodení zdravia pacienta je obeťou nielen pacient ale aj lekár, upozorňuje psychologička.  V novom podcaste sa tiež dozviete ako by mal lekár postupovať v prípade, ak urobí chybu a ako by sa mal k tomu postaviť poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti.

Hostia: Roman Hofreiter a Ivan Souček, Univerzita Mateja Bela

Diskusia s Care4health v Úsmeve

Nekonvenčná medicína a medicínsky pluralizmus na Slovensku pohľadom sociálnych vied

Hostka mediPrávnik podcastu: Prof. Andrea Madarasová Gecková 

Psychologička: Raz to prejde, máte právo na oddych...

Lekári v prvej línii počas pandémie ochorenia COVID-19 sú vystavení nielen fyzickej, ale i psychickej záťaži. Aj keď sú v danej situácii ochotní ísť až za okraj svojich síl, v prípade, že v tom ostanú sami sa niektorí z nich stiahnu...

Prevencia sekundárnych obetí v zdravotníctve a bezpečnosť pacientov

Pozrite si vyvsvetľujúce video, ktoré vzniklo v rámci projektuCOST - ERNST: European Research Network working on Second victims.
Viac informácií nájdete tu: https://cost-ernst.eu/

Pomôžme pacientom orientovať sa v zdravotníckom systéme

Zdravotnícky systém môže pre niektorých pacientov predstavovať neprehľadný labyrint pravidiel a usmernení. Ak majú nižšiu zdravotnú gramotnosť, teda majú ťažkosti s vyhľadávaním, pochopením a aplikovaním informácií o zdraví, zorientovať sa v tom ako majú postupovať pri riešení svojich zdravotných ťažkostí môže byť neprekonateľným problémom.

Poskytnúť pacientom prehľadné, jednoducho podané a spoľahlivé informácie je základ pre to, aby uspeli a podarilo sa im mať prístup k zdravotnej starostlivosti. Snaží sa o to Komora pre medicínske právo - MEDIUS, ktorá vytvorila web pre pacientov s cieľom túto orientáciu v zdravotníckom systéme im uľahčiť.