Zdravotná gramotnosť a depresia a úzkosť u dialyzovaných

V júni 2020 sme sa zúčastnili online konferencie ERA-EDTA. Prezentovali sme výskum zdravotnej gramotnosti u dialyzovaných pacientov – Súvis zdravotnej gramotnosti a depresie a úzkosti u dialyzovaných pacientov. 

Zistenia ukazujú, že pacienti s nízkou zdravotnou gramotnosťou boli častejšie depresívni a úzkostní než pacienti s vyššou zdravotnou gramotnosťou. Výskum implikuje, že je dôležité venovať pozornosť úzkosti a depresii u dialyzovaných pacientov nakoľko môžu znižovať schopnosť seba-manažmentu u pacientov a vplývať na efektivitu komunikácie s poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti. 

Abstrakt z konferencie bol publikovaný v prestížnom nefrologickom časopise Nephrology Dialysis Transplantation. 

Doi: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa142.P1498

era edtapng