Využitie EXPERT tool pri sekundárnej prevencii kardiologických ochorení

A randomized controlled trial to evaluate utilization of physical activity recommendations among patients of cardiovascular healthcare centres in Eastern Slovakia: study design and rationale of the AWATAR study

BMC Public Health, 2018, 18:454

DOI:  10.1186/s12889-018-5349-1

Publikácia predstavuje dizajn a metódy výskumnej štúdie AWATAR, ktorej cieľom bolo overiť možnosti využitia digitálneho nástroja EXPERT tool pri sekundárnej prevencii kardiologických ochorení. 

Expert tool je digitálny nástroj pre podporu pohybových aktivít pre kardiologických pacientov, vydaný Európskym kardiologickým spoločenstvom. Jeho aplikáciou chceme zlepšiť sekundárnu prevenciu v skupine pacientov s kardiologickým ochorením.

Web: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5349-1

Citácia: Zelko A., Bukova A., Kolarcik P., Bakalar P., Majercak I., Potocnikova J., Reijneveld S.A., van Dijk J.P. A randomized controlled trial to evaluate the utilization of physical activity recommendations among patients of cardiovascular healthcare centers in Eastern Slovakia: study design and rationale of the AWATAR study. BMC Public Health, 2018, 18:454

awatarpng