Psychologička, profesorka Andrea Madarasová Gecková z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach upozorňuje, že ide o obdobie náročné na sebareguláciu a preto je potrebné si rozložiť vlastné sily.

Čítajte viac