Sekundárne obete

O čom je projekt The European Researchers´ Network Working on Second Victims?
Čítajte viac

Zdravotná gramotnosť

Ani po zubnej prehliadke netreba zatvoriť ústa
Čítajte viac
využitie expert tool pri sekundárnej prevencii kardiologických ochorení
Čítajte viac
pomôžme pacientom orientovať sa v zdravotníckom systéme

Čítajte viac

systémový lupus erythematosus u mladých žien. čo hovorí výskum?
Čítajte viac
pripravujeme výstupy z 
2. vlny zberu dát na dialýzach
Čítajte viac
ako zvýšiť responzívnosť zdravotníkov na rôznu úroveň zdravotnej gramotnosti pacientov

Čítajte viac

Zdravotná gramotnosť a depresia a úzkosť u dialyzovaných 
Čítajte viac
ako súvisí zdravotná gramotnosť s adherenciou k diétnym a tekutinovým odporúčaniam?

Čítajte viac

akú úlohu hrá depresia a úzkosť vo vzťahu zdravotnej gramotnosti a diétnej adherencie?

Čítajte viac

Predikuje zdravotná gramotnosť typ vaskulárneho prístupu?

Čítajte viac

COVID-19

Dopady 1. vlny pandémie covid-19 na zubných lekárov/ky

Čítajte viac

pomôžme zdravotníkom dobre zvládnuť pandémiu
Čítajte viac
Psychologička: "raz to prejde, máte právo na oddych, nečakáme, že zachránite každého..."

Čítajte viac

Intervencie

Výskumy vplyvov fyzického cvičenia na celkový stav dialyzovaných pacientov

Čítajte viac

Hľadanie účinných spôsobov ako zlepšiť kvalitu života dialyzovaných pacientov

Čítajte viac

fyzické cvičenie počas dialýzy. je vhodné?

Čítajte viac.

Vrátiť sa na blog
Fyzické cvičenie počas dialýzy. Je vhodné?

Kolega Aurel Zelko a kolektív skúmajú vplyv fyzického cvičenia na svalovú silu pacientov na dialýze a taktiež na ich celkovú kvalitu života. Zaujíma ich tiež možnosť aplikovania pohybového programu v prostredí dialýzy.

Čítajte viac
Vyhľadávanie v blogu