Systémový lupus erythematosus u mladých žien. Čo hovorí výskum?

Living with Systematic Lupus Erythematosus: A Profile of Young Female Patients

International Journal of Environmental Research and Public Health 2020

DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17041315

Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronické ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje každú oblasť života pacientov, najmä žien. Preto sme sa rozhodli pozrieť na základné charakteristiky týchto pacientov ako aj na vzťah medzi aktuálnym stavom a klinickými indikátormi ochorenia. 

Ukázalo sa, že najčastejšie toto ochorenie postihuje ľudí v produktívnom veku, pričom väčšina z nich udáva veľké obmedzenia v každodenných aktivitách a aspoň jeden zdravotný problém, ako napríklad únavu. Navyše viac ako polovica pacientov uvádza, že pravidelne navštevujú svojho lekára, ktorý je pre nich dôležitým zdrojom informácií o ochorení a jeho liečbe. Potvrdilo sa tiež, že aktuálny stav z pohľadu pacienta súvisí s klinickými indikátormi ochorenia. So súčasným rozvojom diagnostiky tohto ochorenia a možností liečby symptómov zostáva dôležité zabezpečiť dostatočnú informovanosť pacientov na zvýšenie ich kvality života.  

PDF

Citácia: Macejova Z., Madarasova Geckova A., Husarova D., Zarikova M., Kotradyova Z.: Living with Systematic Lupus Erythematosus: A Profile of Young Female Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17: 1315 


lupus dankapng