Psychologička: Raz to prejde, máte právo na oddych, nečakáme, že zachránite každého...

Nebojte sa volať o pomoc a každý deň si nájdite niečo, na čo sa tešíte.

Vypočujte si podcast

Lekári v prvej línii počas pandémie ochorenia COVID-19 sú vystavení nielen fyzickej, ale i psychickej záťaži. Aj keď sú v danej situácii ochotní ísť až za okraj svojich síl, v prípade, že v tom ostanú sami sa niektorí z nich stiahnu. 

Podľa nemeckého profesora Reinharda Strametza, dve tretiny sekundárnych obetí v súvislosti s pandémiou reaguje na nepriaznivú udalosť dysfunkčne. Desať percent ju nedokáže spracovať a prestane vykonávať povolanie, alebo sa pokúsi o samovraždu. 

Psychologička, profesorka Andrea Madarasová Gecková z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach upozorňuje, že ide o obdobie náročné na sebareguláciu a preto je potrebné si rozložiť vlastné sily. Ak sa chcete dozvedieť, ako ľahšie zvládnuť toto náročné obdobie v práci a čo je dôležité robiť mimo nej, vypočujte si náš dnešný podcast. Ak prevádzkujete zdravotnícke zariadenie, poradí vám ako predísť tomu, aby vám zlyhali lekári.