Predikuje zdravotná gramotnosť typ vaskulárneho prístupu?

Does health literacy of haemodialyzed patients predict the type of their vascular access? A cross-sectional study on Slovak haemodialyzed population

International Journal of Environmental Research and Public Health 2020

DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17020675

Skúmali sme ako súvisí zdravotná gramotnosť s výberom vaskulárneho prístupu u dialyzovaných pacientov. Arteriovenózna fistula sa oproti katétru považuje za bezpečnejší a preferovaný vaskulárny prístup. Výskum taktiež poukazuje na súvis vaskulárneho prístupu s morbiditou a mortalitou v neprospech katétra. 

Zistili sme, že pacienti, ktorí lepšie spolupracovali so zdravotníkmi a lepšie sa orientovali v zdravotníckom systéme mali častejšie zavedenú arteriovenóznu fistulu. Rovnako aj tí, ktorí boli schopní nájsť si informácie o zdraví a pochopiť ich natoľko aby vedeli, čo majú robiť. Zistili sme teda že určité oblasti zdravotnej gramotnosti súvisia s výberom typu vaskulárneho prístupu a preto by zdravotná gramotnosť mohla byť zvažovaná v procese rozhodovania sa o vaskulárnom prístupe. Zvyšovanie zdravotnej gramotnosti u dialyzovaných pacientov by eventuálne mohlo viesť k vyššej šanci na arteriovenóznu fistulu. 

PDF 

Citácia: Zavacka M., Skoumalova I., Madarasova Geckova A., Rosenberger J., Zavacky P., Pobehova J., Majernikova M. Does health literacy of haemodialyzed patients predict the type of their vascular access? A cross-sectional study on Slovak haemodialyzed population. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17:675.

vascular HLpng