Pomôžme zdravotníkom dobre zvládnuť pandémiu

Zdravotnícki pracovníci musia aktuálne zvládať enormnú záťaž, ktorá súvisí s pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu. Kolektív španielskych zdravotníckych pracovníkov a odborníkov pôsobiacich v akademickej oblasti sa rozhodli reagovať na tento globálny problém s cieľom priniesť poznatky a odporúčania na efektívnu prevenciu sekundárnych obetí v zdravotníctve. 

Identifikovali problematické oblasti, potreby a následne zdroje, ktoré možno uplatniť v nastavení zdravotníckeho systému, v konkrétnych zdravotníckych zariadeniach a u jednotlivých zdravotníckych pracovníkov tak, aby prispeli k redukcii stresu, preťaženia a možnej následnej traumatizácii zdravotníkov. 

Na ich webovej stránke, ktorá je dostupná aj v angličtine sa môžete zoznámiť s 19timi konkrétnymi opatreniami, ktoré môžete zaviesť na svojom pracovisku, prípadne sa nimi inšpirovať v prístupe k samému sebe v tejto profesionálne náročnej situácii: 

http://lcsi.umh.es/segvic/en/IdentifiedProblemSituationsNeedsResources.pdf 

Zoznam jednotlivých zdrojov môžete nájsť tu:
https://secondvictimscovid19.umh.es/p/resources.html

Môžete sa tiež otestovať Covid-19 Škálou akútneho stresu, ktorá vám pomôže identifikovať, či by bolo vhodné vyhľadať podporné služby. Pri skóre viac ako 15 bodov na škále je odporúčané začať so sebou intenzívnejšie pracovať aby ste predišli potenciálnej traume. 

Taktiež si môžete stiahnuť aplikáciu, ktorá bola vyvinutá práve na to, aby vám pomohla lepšie zvládať situáciu pandémie v súvislosti s vašim zamestnaním a záťažou, ktorej čelíte. 

problem need resourcepng
leadership in actionpng
Zdroj obrázkov: http://lcsi.umh.es/segvic/en/IdentifiedProblemSituationsNeedsResources.pdf