Pomôžme pacientom orientovať sa v zdravotníckom systéme

Zdravotnícky systém môže pre niektorých pacientov predstavovať neprehľadný labyrint pravidiel a usmernení. Ak majú nižšiu zdravotnú gramotnosť, teda majú ťažkosti s vyhľadávaním, pochopením a aplikovaním informácií o zdraví, zorientovať sa v tom ako majú postupovať pri riešení svojich zdravotných ťažkostí môže byť neprekonateľným problémom. 

Poskytnúť pacientom prehľadné, jednoducho podané a spoľahlivé informácie je základ pre to, aby uspeli a podarilo sa im mať prístup k zdravotnej starostlivosti. Snaží sa o to Komora pre medicínske právo - MEDIUS, ktorá vytvorila web pre pacientov s cieľom túto orientáciu v zdravotníckom systéme im uľahčiť. 
Nepomenovanpng
Ak ste poskytovateľ, môžete svojich pacientov informovať o tejto webovej stránke, sami z nej čerpať informácie, prípadne sa stať partnerom tejto užitočnej iniciatívy.