Fyzické cvičenie počas dialýzy. Je vhodné?

Mnohé výskumy preukázali, že pohyb pozitívne vplýva na zdravie a kvalitu života a to platí aj u pacientov na dialýze, ktorých funkčný zdravotný stav sa postupne zhoršuje, klesá svalová sila a to má dopad aj na ich bežné denné fungovanie. Niektorí pacienti cvičia doma, iní sa k tomu nevedia prinútiť. Cvičenie ako súčasť starostlivosti na dialýze by im mohlo pomôcť udržiavať svoje funkčné zdravie. Je však cvičenie vhodné a realizovateľné v prostredí dialýzy?

V rámci prebiehajúceho výskumu Sekundárna prevencia dialyzovaných pacientov: aspekty pohybovej aktivity, kvality života a aplikability pohybového programu v prostredí dialyzačných pracovísk sme uskutočnili rozhovory s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na dialýze - so sestrami, lekármi i vedením a pýtali sme sa na riziká a benefity pohybového programu aprilikovaného priamo na dialýze. Títo zdravotníci boli už predtým súčasťou iného výskumu, experimentu s fyzickým cvičením na ich pracovisku, ktoré prebiehalo 3 mesiace. Aktuálne analyzujeme zozbierané dáta z rozhovorov. 

Tento projekt bol podporený vnútorným grantom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (VVGS-2019-1069). 


_JJJ2188-2jpg

_JJJ2172-2jpg

_JJJ2163jpg