Ako zvýšiť responzívnosť zdravotníkov na rôznu úroveň zdravotnej gramotnosti pacientov?

Predstavte si pána Františka. Má 69 rokov, učňovské vzdelanie, je už na dôchodku a žije sám, pretože jeho manželka už umrela. Trpí diabetom 2 typu a artritídou. Má ošetrujúceho lekára, ktorému dôveruje, ale často je zmätený v tom ako má brať lieky a či robí správne to, čo mu nakázal. Aj keď má pochybnosti, nikdy nespytuje to čo mu lekár odporučil. Mal by obavy sa ho opýtať. Nehľadá si informácie o zdraví nikde inde. Jeho dcéra sa mu snaží pomôcť ako vie, ale nedokáže mu vysvetliť všetko čo sa týka jeho ochorení a medikácie. Výsledkom je, že pán František neberie správne lieky a jeho zdravotný stav sa nedarí optimalizovať. Jeho ošetrujúci lekár nevie o tom, že pán František pociťuje takúto neistotu ohľadne liečby.


Pán František je pacient s nízkou zdravotnou gramotnosťou. Táto nízka zdravotná gramotnosť súvisí s jeho vzdelaním, vekom a pravdepodobne aj ďalšími faktormi. Na to, aby mohol benefitovať z liečby, je potrebné reagovať na jeho nízku zdravotnú gramotnosť zo strany zdravotníka. 

Projekt Impacct+ je zameraný na vytvorenie vzdelávacieho programu pre študentov a študentky medicíny a ošetrovateľstva. Tento vzdelávací program sa sústredí najmä na posilňovanie ich kompetencií v oblasti komunikácie so staršími pacientmi s nízkou zdravotnou gramotnosťou.

Optimálna zdravotná gramotnosť, teda schopnosť získavať, pochopiť informácie o zdraví a následne podľa toho konať je predpokladom adekvátneho manažovania ochorenia u pacienta. Znamená to schopnosť prečítať si a pochopiť informácie o zdraví (napríklad výsledky vyšetrenia alebo dávkovanie liekov), schopnosť pýtať sa zdravotníkov na to, čo pacientovi nie je jasné a pochopenie inštrukcií od zdravotníka, týkajúce sa liečby.Mnohí pacienti a často najmä tí starší majú s týmito výzvami ťažkosti a následkom toho môže dochádzať k zníženej adherencii k liečbe, diéte, odporúčaniam týkajúcim sa pohybu, alebo iných aspektov liečby. Nízka zdravotná gramotnosť môže byť bariérou v komunikácii s lekármi, ktorá ovplyvňuje ich vzťah a kvalitu spolupráce.

Vzdelávať budúcich zdravotníkov v tejto oblasti znamená pripraviť ich na tieto podmienky, teda na rozmanité potreby a limity starších pacientov a pomôcť im efektívnejšie s nimi komunikovať. Zmenu, ktorú v tejto oblasti urobia zdravotníci bude mať vplyv na mieru responzívnosti zdravotníckeho systému, ktorý reprezentujú. 

Viac info o projekte nájdete tu: www.healthliteracycentre.eu

Prečítajte si viac v Newsletter-i projektu:

impacctnews0jpg

impacctnews1jpg

impacctnews2jpg

impacctnews3xjpgimpacctnews4jpg

impacctnews5jpg