Ako súvisí zdravotná gramotnosť s adherenciou k diétnym a tekutinovým odporúčaniam?

Is health literacy of dialyzed patients related to their adherence to dietary and fluid intake recommendations?

International Journal of Environmental Research and Public Health 2019

Doi: https://doi.org/10.3390/ijerph16214295

Zistili sme, že pacienti ktorí nemali dostatok informácií ohľadne manažovania zdravia a boli menej aktívni v manažovaní a v komunikácii so zdravotníkmi boli častejšie neaherentí. Zistili sme tiež, že sociálny status moderoval túto súvislosť. Nízka zdravotná gramotnosť teda ovplyvňuje adherenciu u dialyzovaných pacientov a svoju rolu tu zohráva aj sociálny status. Tieto zistenia poukazujú na to, že je potrebné viac podporovať pacientov s nízkou zdravotnou gramotnosťou a taktiež vzdelávať zdravotníkov v oblasti efektívnejšej práce s týmito pacientmi berúc do úvahy taktiež ich socioekonomický status.

PDF

Citácia: Skoumalova I., Kolarcik P., Madarasova Geckova A., Rosenberger J., Majerniková M., Klein D., van Dijk J.P., Reijneveld S.A. Is health literacy of dialyzed patients related to their adherence to dietary and fluid intake recommendations? International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16:4295.


HL nadfirpng