Akú úlohu hrá depresia a úzkosť vo vzťahu zdravotnej gramotnosti a diétnej adherencie ?

Does Depression and Anxiety Mediate the Relation between Limited Health Literacy and Diet Non-Adherence? International Journal of Environmental Research and Public Health 2020

DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17217913

Naše zistenia implikujú potrebu včasného skríningu symptómov depresie a úzkosti a ich liečbu, nakoľko pocity zlyhania, frustrácie, pasivity alebo neistoty vo vzťahu k svojmu zdraviu spolu so zníženou zdravotnou gramotnosťou môžu vyústiť v zníženiu adherencie k diéte, ktorá je u dialyzovaných pacientov veľmi podstatnou súčasťou manažmentu ochorenia. Neporozumienie informáciám o zdraví a liečbe spolu s úzkosťou alebo depresiou môžu tiež ovplyvňovať komunikáciu so zdravotníkmi. Preto je potrebné venovať viac pozornosti povzbudzovaniu pacientov aby boli v komunikácii o svojom zdraví aktívni a tiež im ponúknuť psychologickú podporu, ktorá má za cieľ eliminovať depresívnu a úzkostnú symptomatiku.

PDF

clanok ijerph HLpng